TIỂU TỬ LÝ NGUYÊN BÁ [FULL] VIETSUB


Tiểu Tử Lý Nguyên Bá - 2004 vietsub
- Đạo diễn: Trương Thiệu Lâm
- Diễn viên: Lý Giải, Ninh Tịnh, Hứa Hoàn Hoan,...
- Thể loại: Chiến Tranh, Võ Thuật, Tình Cảm
- Sản xuất: Asia Film
- Site:Click
- Quốc gia: Trung Quốc
- Thời lượng: 35 tập
- Năm phát hành: 2012

[id]1a;http://www.youtube.com/watch?v=itupyHETQwM|1b;http://www.youtube.com/watch?v=5nCXMYI5kjM|1c;http://www.youtube.com/watch?v=NC9Z8dmI6EU|1d;http://www.youtube.com/watch?v=n2jjMV6ahRU|2a;http://www.youtube.com/watch?v=6u-xiZqlCfY|2b;http://www.youtube.com/watch?v=RJ69LJtJpj8|2c;http://www.youtube.com/watch?v=U7e0LPjWhOc|2d;http://www.youtube.com/watch?v=PhLXY9DT_gg|3a;http://www.youtube.com/watch?v=WUQhQRRJSqQ|3b;http://www.youtube.com/watch?v=NbPrc-gXv54|3c;http://www.youtube.com/watch?v=OIEAKdJZWbg|3d;http://www.youtube.com/watch?v=ePeOYPxKbzM|4a;http://www.youtube.com/watch?v=BFd2ZrRdU6A|4b;http://www.youtube.com/watch?v=Svqo-EE1vVA|4c;http://www.youtube.com/watch?v=yuwjZFwTjxE|4d;v|5a;http://www.youtube.com/watch?v=wBBLqf9bFu0|5b;http://www.youtube.com/watch?v=hyWDtBeih9M|5c;http://www.youtube.com/watch?v=ThQ-7UfV9mY|5d;http://www.youtube.com/watch?v=POSFmMG5z8Q|6a;http://www.youtube.com/watch?v=Vc6yN-Iw5zQ|6b;http://www.youtube.com/watch?v=HTLy4yoI3Vg|6c;http://www.youtube.com/watch?v=jPiGJXgtPug|6d;http://www.youtube.com/watch?v=5Z3LVD-Duw4|7a;http://www.youtube.com/watch?v=HtzniDke3bE|7b;http://www.youtube.com/watch?v=yBSt5HgtDvQ|7c;http://www.youtube.com/watch?v=cRrkdHmBX04|7d;http://www.youtube.com/watch?v=hGNcfuJkVVY|8a;http://www.youtube.com/watch?v=-iNtt0nyLoY|8b;http://www.youtube.com/watch?v=lNMUCE2JGrA|8c;http://www.youtube.com/watch?v=BKnKPaPk-EQ|8d;http://www.youtube.com/watch?v=KsOigm90FxY|9a;http://www.youtube.com/watch?v=W4UEu_-9L1k|9b;http://www.youtube.com/watch?v=30UJsgoO7FA|9c;http://www.youtube.com/watch?v=2nhPLdm9mwo|9d;http://www.youtube.com/watch?v=uHhuE9jnIpk|10a;http://www.youtube.com/watch?v=kEOJz7hKwmg|10b;http://www.youtube.com/watch?v=nt1Dg5kcJWE|10c;http://www.youtube.com/watch?v=eOH13GBMg4g|10d;http://www.youtube.com/watch?v=pY3u6RV_fa0|11a;http://www.youtube.com/watch?v=jnnVXzGpfRc|11b;http://www.youtube.com/watch?v=_jbxE_Z4CIE|11c;http://www.youtube.com/watch?v=IVLKGnyxGbM|11d;http://www.youtube.com/watch?v=4Iw8kRApCeY|12a;http://www.youtube.com/watch?v=GVNVcgOeAc8|12b;http://www.youtube.com/watch?v=9hujtOeJ9hc|12c;http://www.youtube.com/watch?v=MmwYOC4iueM|12d;http://www.youtube.com/watch?v=un-CqcBxg6U|13a;http://www.youtube.com/watch?v=NgETXisva-w|13b;http://www.youtube.com/watch?v=X2y-1Mipof0|13c;http://www.youtube.com/watch?v=3OFubEYUZy4|13d;http://www.youtube.com/watch?v=M0_Qpgl6oX0|14a;http://www.youtube.com/watch?v=IhSYDLFl7ME|14b;http://www.youtube.com/watch?v=nxkCFPL9e0E|14c;http://www.youtube.com/watch?v=stqGB6SZraA|14b;http://www.youtube.com/watch?v=nymq_Kw0mjY|15a;http://www.youtube.com/watch?v=Ps-fnKLXr84|15b;http://www.youtube.com/watch?v=Q6A_G91QiSI|15c;http://www.youtube.com/watch?v=koM4x2RYqdE|15d;http://www.youtube.com/watch?v=IPUuQIJvZzg|16a;http://www.youtube.com/watch?v=zpwvEmVU9KY|16b;http://www.youtube.com/watch?v=icWRn1ISDtA|16c;http://www.youtube.com/watch?v=-M48u827w4o|16d;http://www.youtube.com/watch?v=zLUatVJfl5s|17a;http://www.youtube.com/watch?v=NFlQPhAPLhA|17b;http://www.youtube.com/watch?v=kNboV2QKMdE|17c;http://www.youtube.com/watch?v=vNZ6UW_sFFw|17d;http://www.youtube.com/watch?v=fzwy4sWUZmI|18a;http://www.youtube.com/watch?v=e2-24YOuT9E|18b;http://www.youtube.com/watch?v=CzxWTbzP4sk|18c;www.youtube.com/watch?v=oYyJgUezAnc|18d;http://www.youtube.com/watch?v=Bl0FdA4EyDs|19a;http://www.youtube.com/watch?v=Qm5z9FKvxGM|19b;http://www.youtube.com/watch?v=sOO5y3Cywck|19c;http://www.youtube.com/watch?v=z-jn9oC4Jps|19d;http://www.youtube.com/watch?v=LQ3qC4wu74I|20a;http://www.youtube.com/watch?v=QpNVx_T7jDw|20b;http://www.youtube.com/watch?v=jr94gxPODEk|20c;http://www.youtube.com/watch?v=dwFoih58AdQ|20d;http://www.youtube.com/watch?v=jnNCB4f1mwM|21a;http://www.youtube.com/watch?v=4Nc3KpCcNuc|21b;http://www.youtube.com/watch?v=-Bfp5x0PExs|21c;http://www.youtube.com/watch?v=YfeDiatrtM0|21d;v|22a;http://www.youtube.com/watch?v=gJNRiqOzcYQ|22b;http://www.youtube.com/watch?v=Yo7j9d6FvEI|22c;http://www.youtube.com/watch?v=f_Wop7Man5g|22d;http://www.youtube.com/watch?v=_IARkJdRXEo|23a;http://www.youtube.com/watch?v=KAOSGThU9VA|23b;http://www.youtube.com/watch?v=cqWRosWAj5U|23c;http://www.youtube.com/watch?v=tis05dtZvS8|23d;http://www.youtube.com/watch?v=r_3hzGkO_ao|24a;http://www.youtube.com/watch?v=DhvRXYSmwVE|24b;http://www.youtube.com/watch?v=MpHksiwzMQw|24c;http://www.youtube.com/watch?v=bithwXaHCyI|24d;http://www.youtube.com/watch?v=tOWMQwwq_Ws|25a;http://www.youtube.com/watch?v=r-JLv5BD_9Q|25b;http://www.youtube.com/watch?v=WykfpYPtAY8|25c;http://www.youtube.com/watch?v=49_v6xDouGo|25d;http://www.youtube.com/watch?v=8sI7CMfZ50I|26a;http://www.youtube.com/watch?v=zkfDZ7AmhH4|26b;http://www.youtube.com/watch?v=QmAVWQTnKIo|26c;http://www.youtube.com/watch?v=DGoY-eGj6TI|26d;http://www.youtube.com/watch?v=2o2nT_vwJtI|27a;http://www.youtube.com/watch?v=o2UL7DNQChE|27b;http://www.youtube.com/watch?v=2HLEglH2OB4|27c;http://www.youtube.com/watch?v=g_0GBIEZxyY|27d;http://www.youtube.com/watch?v=N8f5uZBnNM0|28a;http://www.youtube.com/watch?v=z_KuSdi9dM8|28b;http://www.youtube.com/watch?v=DEtNxbKa10U|28c;http://www.youtube.com/watch?v=ly2lLIMiYok|28d;http://www.youtube.com/watch?v=y8AYbEtaDv0|29;|30a;http://www.youtube.com/watch?v=k29J2_CZW_U|30b;v|30c;http://www.youtube.com/watch?v=pK8zG64hESw|30d;http://www.youtube.com/watch?v=sYySIR0BjVw|31a;http://www.youtube.com/watch?v=VAs9-_MIidE|31b;http://www.youtube.com/watch?v=a_LW4Ulpktk|31c;http://www.youtube.com/watch?v=zcMvTN27OUI|31d;http://www.youtube.com/watch?v=ZZK1zFm4lQQ|32a;http://www.youtube.com/watch?v=UT9C1X00DQk|32b;http://www.youtube.com/watch?v=Uwkqe8geDZ8|32c;http://www.youtube.com/watch?v=gmchLa6IJxM|32d;http://www.youtube.com/watch?v=Ga2eKPDtSzE|33a;http://www.youtube.com/watch?v=I51XNotByPg|33b;http://www.youtube.com/watch?v=TTjfkyt0xa0|33c;http://www.youtube.com/watch?v=BNzw2_GpH00|33d;http://www.youtube.com/watch?v=GlQS9_KuJYo|34a;http://www.youtube.com/watch?v=LCZ7JfqgKP0|34b;http://www.youtube.com/watch?v=sRWagFRN0-U|34c;http://www.youtube.com/watch?v=lSoyiu6xriA|34d;http://www.youtube.com/watch?v=vyI1e7doem0|35a;http://www.youtube.com/watch?v=CD848xV03ro|35b;http://www.youtube.com/watch?v=aF5ujSbXavM|35c;http://www.youtube.com/watch?v=xr_ZQRDvtn4|35-End;http://www.youtube.com/watch?v=Aya9_j_G2gw|[/id]

Bạn Đã Xem Chưa

0 comments

Đăng Nhận Xét

Copyright © NhocLak.Com .