Đồ Rê Mí 2012 FULL1: Đồ Rê Mí 2012 - Vòng loại Miền Nam - FULL
2. Đồ Rê Mí 2012 - Vòng loại Miền Trung - FULL
3. Đồ Rê Mí 2012 - Vòng loại Miền Bắc - FULL
4: Đồ rê mí 2012 - Vòng 1 - Do re mi 2012 (full)
5: Đồ Rê Mí 2012 - Show diễn ra mắt - FULL MOVIE
6: Đồ Rê Mí 2012 - Show Biểu cảm khuôn mặt - FULL MOVIE
7: Đồ Rê Mí 2012 - Show Tự trình diễn - FULL MOVIE
8: Đồ Rê Mí 2012 - Show hát mộc 10/6/2012 FULL MOVIE

[id]Miền Nam;http://www.youtube.com/watch?v=3ezI8Ihl1zg|Miền Trung;http://www.youtube.com/watch?v=fJO8TEN2bdM|Miền Bắc;http://www.youtube.com/watch?v=zUm7Dk5EF2Y|Vòng 1;http://www.youtube.com/watch?v=psCf_5HW-X0|Ra mắt;http://www.youtube.com/watch?v=_UKq2uu-Zdg|Biểu cảm;http://www.youtube.com/watch?v=JZzp3NaeM-Y|Tự trình diễn;http://www.youtube.com/watch?v=AFedWJFfNF8|Hát mộc;http://www.youtube.com/watch?v=sdxTjR2oNEE[/id]

Bạn Đã Xem Chưa

0 comments

Đăng Nhận Xét

Copyright © NhocLak.Com .