QUEEN INHYUN'S MAN VIETSUB TẬP 16/16


Tên phim: Queen In-hyun's man(인현왕후의 남자)

Số tập dự kiến: 16
Biên kịch: Song Jae Jeon
Đạo diễn: Kim Byung Soo
Diễn viên: Ji Hyun Woo, Yoo In Na, Kim Jin Woo
Đài phát sóng: tvN
Thời gian phát sóng: Tối thứ Tư và Năm hàng tuần, từ ngày 18/4/2012
vietsub k-zone: www.kites.vn
Cũng là 1 bộ phim hàn với tình tiết lặp lại giống hoàng tử gác mái , Bộ phim Queen inhyun's man kể về một anh chàng thư sinh của triều đại Joseon vượt thời gian đến năm 2012 và gặp gỡ một nữ diễn viên hết thời . Tag: Xem phim Queen inhyun's man vietsub kites.vn,phim online Queen inhyun's man HD, Xem phim Queen inhyun's man trên Youtube , Xem phim Queen inhyun's man tập 1-2-3-4-5-6-7-8,Queen inhyun's man tập 9-10-11-12-13-14-15-16 tập cuối.
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=755kdIyDkO8;http://www.youtube.com/watch?v=1kq-MNOkkU8;http://www.youtube.com/watch?v=iHkE4bO6-3c;http://www.youtube.com/watch?v=YytCVXksdI0|2;http://www.youtube.com/watch?v=mYq1alpqhZg;http://www.youtube.com/watch?v=ezcnhfTuRGQ;http://www.youtube.com/watch?v=n0R9XiIvPJI;http://www.youtube.com/watch?v=lq85Q2-99-o|3;http://www.youtube.com/watch?v=VLN-12XUMzk;http://www.youtube.com/watch?v=ujwqOLDpx8Y;http://www.youtube.com/watch?v=WDARYaAqLng;http://www.youtube.com/watch?v=4yARko8Xq9Q|4;http://www.youtube.com/watch?v=v5HrXzDOLr8;http://www.youtube.com/watch?v=zcbO_AQcL1U;http://www.youtube.com/watch?v=KTXmF2ao3Jo;http://www.youtube.com/watch?v=1J7WXgWejHw|5;http://www.youtube.com/watch?v=zPjqxmX1xEI;http://www.youtube.com/watch?v=9dfyqppOBCE;http://www.youtube.com/watch?v=hALbV3NOfvs;http://www.youtube.com/watch?v=btpSN-EooNI|6;http://www.youtube.com/watch?v=2ngL1YlWYYY;http://www.youtube.com/watch?v=6J26R_IgGuM;http://www.youtube.com/watch?v=eiQmN8L4dAI;http://www.youtube.com/watch?v=DscEDptYgpY|7;http://www.youtube.com/watch?v=6PJhloSmT2Q;http://www.youtube.com/watch?v=KVrbC92wUSs;http://www.youtube.com/watch?v=YrOB45VopMA;http://www.youtube.com/watch?v=mGc_F_O1IDs|8;http://www.youtube.com/watch?v=ubdKSMqAnnM;http://www.youtube.com/watch?v=j6p-1Xa2xj8;http://www.youtube.com/watch?v=auL7YSmXr3c;http://www.youtube.com/watch?v=f2gJDD9PtYk|9;http://www.youtube.com/watch?v=97oNUBPZMxY;http://www.youtube.com/watch?v=pnb42z2bOjU;http://www.youtube.com/watch?v=vlPH-bUFvss;http://www.youtube.com/watch?v=w6wDLIAiTP0|10;http://www.youtube.com/watch?v=ClH2qrKhJdA;http://www.youtube.com/watch?v=SuWlenTNwsQ;http://www.youtube.com/watch?v=0Lm1WNsfSLo;http://www.youtube.com/watch?v=8-80QmJX3xo|11;http://www.youtube.com/watch?v=hjD1ZCc2VTE;http://www.youtube.com/watch?v=7h4gIkf_NuE;http://www.youtube.com/watch?v=iy7YYaCR3UI;http://www.youtube.com/watch?v=Y9kD_mRwCnE|12;http://www.youtube.com/watch?v=56pNGd140HY;http://www.youtube.com/watch?v=Z6sz32rKZ0M;http://www.youtube.com/watch?v=DjL_X-9iLXE;http://www.youtube.com/watch?v=zNoG2uXojPE|14;http://www.youtube.com/watch?v=s_aJtKW3zPM;http://www.youtube.com/watch?v=su_EQYXRNEM;http://www.youtube.com/watch?v=M2pvVJJfi_c;http://www.youtube.com/watch?v=vMJaZUVyy-I|1;http://mp3.zing.vn/tv/media/Queen-Inhyun-s-Man-Tap-01/IWZ968UA.html|2;http://mp3.zing.vn/tv/media/Queen-Inhyun-s-Man-Tap-02/IWZ96A6B.html|3;http://mp3.zing.vn/tv/media/Queen-Inhyun-s-Man-Tap-03/IWZ96AB8.html|4;http://mp3.zing.vn/tv/media/Queen-Inhyun-s-Man-Tap-04/IWZ96AB9.html|5;http://mp3.zing.vn/tv/media/Queen-Inhyun-s-Man-Tap-05/IWZ96ABA.html|6;http://mp3.zing.vn/tv/media/Queen-Inhyun-s-Man-Tap-06/IWZ96E00.html|7;http://mp3.zing.vn/tv/media/Queen-Inhyun-s-Man-Tap-07/IWZ96E0I.html|8;http://mp3.zing.vn/tv/media/Queen-Inhyun-s-Man-Tap-08/IWZ96E0W.html|9;http://mp3.zing.vn/tv/media/Queen-Inhyun-s-Man-Tap-09/IWZ96E0O.html|10;http://mp3.zing.vn/tv/media/Queen-Inhyun-s-Man-Tap-10/IWZ96E0U.html|11;http://mp3.zing.vn/tv/media/Queen-Inhyun-s-Man-Tap-11/IWZ96E0Z.html|12;http://mp3.zing.vn/tv/media/Queen-Inhyun-s-Man-Tap-12/IWZ96E06.html|13;http://mp3.zing.vn/tv/media/Queen-Inhyun-s-Man-Tap-13/IWZ96F68.html|15;http://www.youtube.com/watch?v=3OhR6qj7rVw;http://www.youtube.com/watch?v=m3dki3WouqY;http://www.youtube.com/watch?v=AI8Wz1ZUnok;http://www.youtube.com/watch?v=RSh43CUw-hc|16;http://www.twitvid.com/X1N51|16;http://www.dailymotion.com/video/xricli_qim-16-hiphim-com-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xriclp_qim-16-hiphim-com-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xricm1_qim-16-hiphim-com-003_shortfilms|[/id]

Bạn Đã Xem Chưa

0 comments

Đăng Nhận Xét

Copyright © NhocLak.Com .