Sắc đẹp ngàn cânHanna hát thế cho một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng tên Ami, chỉ vì cô có một thân hình quá khổ mà không thể nào trở thành ca sĩ chính thức được. Cho đến một ngày khi Ami làm bẽ mặt Hanna trước Sang Jun, người Hanna yêu thầm, thì cô quyết tâm giảm ký, để lấy lại tình yêu của mình.
Sắc đẹp ngàn cân - 200 Pounds Beauty


[id]Xem Full;http://www.youtube.com/watch?v=Y8DCNrBd-2Q|1;http://clip.vn/embed/oaj|2;http://clip.vn/embed/oap|3;http://clip.vn/embed/oai|4;http://clip.vn/embed/oaP|5;http://clip.vn/embed/oa0|6;http://clip.vn/embed/oaC|7;http://clip.vn/embed/oab[/id]

Bạn Đã Xem Chưa

0 comments

Đăng Nhận Xét

Copyright © NhocLak.Com .