[HD] Thần Thám Phúc Lộc Thọ Tập Cuối


Tên tiếng Anh: Super Snoops
Tên tiếng Hoa: 荃加福禄寿探案
Tên gốc: Thuyên Gia Phúc Lộc Thọ Thám Án
Số tập: 20
Ngày ra mắt tạo hình: 24/2/2011
Ngày phát sóng trên TVB: 3/10/2011 đến 28/10/2011
Ngày phát hành ở VN: 30/10/2011
Giám chế: Quan Vĩnh Trung
Tóm tắt nội dung: Văn phòng thám tử "Phúc Lộc Thọ" được mở ra, gồm 3 điều tra viên ngớ ngẩn và một bà sếp chẳng ra trò. Tất cả đều có chung một cảnh ngộ: đều là trẻ mồ côi và sâu trong tim họ là một bầu nhiệt huyết của thám tử, tìm ra chân tướng các vụ án kì bí.


[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=FLuGegtFd9M | 2;http://www.youtube.com/watch?v=niTHV4Kx2Z0 | 3;http://www.youtube.com/watch?v=xzr1iKHtfdk | 4;http://www.youtube.com/watch?v=l8aDG0NXFmo | 5;http://www.youtube.com/watch?v=HCv1GcwRdI0|6;http://www.youtube.com/watch?v=QDfnWjeY3Iw|7;http://www.youtube.com/watch?v=TdwZM8MwLgo|8;http://www.youtube.com/watch?v=8_Xfu1c7vGY|9;http://www.youtube.com/watch?v=9mdiQ_Cx_hE|10;http://www.youtube.com/watch?v=0WmIvqhuDCs|11;http://www.youtube.com/watch?v=sHv_UoL3nBQ|12;http://www.youtube.com/watch?v=-quIXQZBsQ4|13;http://www.youtube.com/watch?v=N2TZBzMTDrM|14;http://www.youtube.com/watch?v=W70LCp7_eeM|15;http://www.youtube.com/watch?v=roTYUoOdT88|16;http://www.youtube.com/watch?v=rnmeswk84hA|17;http://www.youtube.com/watch?v=9zn0cv18Yrk|18;http://www.youtube.com/watch?v=EyhoJ8ifaqk|19;http://www.youtube.com/watch?v=xQExkn357cY|20-End;http://www.youtube.com/watch?v=CArrWLXko70[/id]

Bạn Đã Xem Chưa

0 comments

Đăng Nhận Xét

Copyright © NhocLak.Com .