Cho Một Tình Yêu [ 37/37 ]


Biên kịch: Thùy Linh Đạo diễn: Nguyễn Tranh -- Lê Hóa D.O.P (Đạo diễn hình ảnh): Nguyễn Nam Giám đốc Casting: Ca Sỹ Minh Thuận Đạo diễn âm nhạc: Ca sỹ Mỹ Tâm Giám đốc Sản xuất: Ngô Thị Bích Hiền Diễn viên chính: Mỹ Tâm, Tuấn Hưng, Ca sỹ Quang Dũng, Hiếu Hiền, Leon Quang Lê, ca sỹ Tiến Đạt, ca sỹ Minh Thuận, Minh Khuê, Ca sỹ Minh Tú, Lê Phương ...http://phim.lienvi.com Hãng sản xuất: BHD - Hãng Phim Việt Thời lượng: 37 tập[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=G96P3q-VPNg|2;http://www.youtube.com/watch?v=z45Xh_Hg_Vw|3;http://www.youtube.com/watch?v=zCWtpHBrxvM|4;http://www.youtube.com/watch?v=uCW4ZIgq4OM|5;http://www.youtube.com/watch?v=02wC-JV7RXE|6;http://www.youtube.com/watch?v=v-pLP-F2yZA|7;http://www.youtube.com/watch?v=HCFYNfgwbdU|8;http://www.youtube.com/watch?v=llQ3Zhpct2I|9;http://www.youtube.com/watch?v=0fz9eKbGvtY|10;http://www.youtube.com/watch?v=KT-whB5IblM|11;http://www.youtube.com/watch?v=csEyG7BIBTI|12;http://www.youtube.com/watch?v=G1-yPgVGDnQ|13;http://www.youtube.com/watch?v=2zGUpUZ6R60|14;http://www.youtube.com/watch?v=JQbd4uoJl9U|15;http://www.youtube.com/watch?v=r9MiDwWuwug|16;http://www.youtube.com/watch?v=ETuhoXOaqUY|17;http://www.youtube.com/watch?v=XB4PrhRn2Us|18;http://www.youtube.com/watch?v=B61J8af9TEE|19;http://www.youtube.com/watch?v=Mu9WaD3e_98|20;http://www.youtube.com/watch?v=Udsl-orr63M|21;http://www.youtube.com/watch?v=tZAcvtgcN1A|22;http://www.youtube.com/watch?v=FTvmRyjFfaI|23;http://www.youtube.com/watch?v=ER1V76sctRc|24;http://www.youtube.com/watch?v=Ru5DPew62Tg|25;http://www.youtube.com/watch?v=SJfoq8rrgcc|26;http://www.youtube.com/watch?v=l_ionIpcJYk|27;http://www.youtube.com/watch?v=g4t0EgD9LCE|28;http://www.youtube.com/watch?v=2LApuXfZgvA|29;http://www.youtube.com/watch?v=7Ho0qCl1C1Q|30;http://www.youtube.com/watch?v=ShnWaSOpVd4|31;http://www.youtube.com/watch?v=U_8mZYqOxgA|32;http://www.youtube.com/watch?v=lZVJFQuycmE|33;http://www.youtube.com/watch?v=UZggnjzY3i8|34;http://www.youtube.com/watch?v=PIhcYkax5Ds|35;http://www.youtube.com/watch?v=jBPcbbNCd_A|36;http://www.youtube.com/watch?v=F643kZYafOc|37;http://www.youtube.com/watch?v=O05HVcqrevQ|[id]

Bạn Đã Xem Chưa

0 comments

Đăng Nhận Xét

Copyright © NhocLak.Com .