Cho Một Tình Yêu [ 37/37 ]


Biên kịch: Thùy Linh Đạo diễn: Nguyễn Tranh -- Lê Hóa D.O.P (Đạo diễn hình ảnh): Nguyễn Nam Giám đốc Casting: Ca Sỹ Minh Thuận Đạo diễn âm nhạc: Ca sỹ Mỹ Tâm Giám đốc Sản xuất: Ngô Thị Bích Hiền Diễn viên chính: Mỹ Tâm, Tuấn Hưng, Ca sỹ Quang Dũng, Hiếu Hiền, Leon Quang Lê, ca sỹ Tiến Đạt, ca sỹ Minh Thuận, Minh Khuê, Ca sỹ Minh Tú, Lê Phương ... Hãng sản xuất: BHD - Hãng Phim Việt Thời lượng: 37 tập[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=G96P3q-VPNg|2;http://www.youtube.com/watch?v=z45Xh_Hg_Vw|3;http://www.youtube.com/watch?v=zCWtpHBrxvM|4;http://www.youtube.com/watch?v=uCW4ZIgq4OM|5;http://www.youtube.com/watch?v=02wC-JV7RXE|6;http://www.youtube.com/watch?v=v-pLP-F2yZA|7;http://www.youtube.com/watch?v=HCFYNfgwbdU|8;http://www.youtube.com/watch?v=llQ3Zhpct2I|9;http://www.youtube.com/watch?v=0fz9eKbGvtY|10;http://www.youtube.com/watch?v=KT-whB5IblM|11;http://www.youtube.com/watch?v=csEyG7BIBTI|12;http://www.youtube.com/watch?v=G1-yPgVGDnQ|13;http://www.youtube.com/watch?v=2zGUpUZ6R60|14;http://www.youtube.com/watch?v=JQbd4uoJl9U|15;http://www.youtube.com/watch?v=r9MiDwWuwug|16;http://www.youtube.com/watch?v=ETuhoXOaqUY|17;http://www.youtube.com/watch?v=XB4PrhRn2Us|18;http://www.youtube.com/watch?v=B61J8af9TEE|19;http://www.youtube.com/watch?v=Mu9WaD3e_98|20;http://www.youtube.com/watch?v=Udsl-orr63M|21;http://www.youtube.com/watch?v=tZAcvtgcN1A|22;http://www.youtube.com/watch?v=FTvmRyjFfaI|23;http://www.youtube.com/watch?v=ER1V76sctRc|24;http://www.youtube.com/watch?v=Ru5DPew62Tg|25;http://www.youtube.com/watch?v=SJfoq8rrgcc|26;http://www.youtube.com/watch?v=l_ionIpcJYk|27;http://www.youtube.com/watch?v=g4t0EgD9LCE|28;http://www.youtube.com/watch?v=2LApuXfZgvA|29;http://www.youtube.com/watch?v=7Ho0qCl1C1Q|30;http://www.youtube.com/watch?v=ShnWaSOpVd4|31;http://www.youtube.com/watch?v=U_8mZYqOxgA|32;http://www.youtube.com/watch?v=lZVJFQuycmE|33;http://www.youtube.com/watch?v=UZggnjzY3i8|34;http://www.youtube.com/watch?v=PIhcYkax5Ds|35;http://www.youtube.com/watch?v=jBPcbbNCd_A|36;http://www.youtube.com/watch?v=F643kZYafOc|37;http://www.youtube.com/watch?v=O05HVcqrevQ|[id]

Bạn Đã Xem Chưa

0 comments

Đăng Nhận Xét

Copyright © NhocLak.Com .