Gala cười 2012, Đây chỉ là bản giới thiệu chưa phát sóng chính thức trên VTV, Hãy xem trực tiếp trên VTV vào những ngày tết. Xem lại trên Lienvi.Com ngay sau khi phát sóng
Trailer 1;http://www.youtube.com/watch?v=tuUyg-sbeVI|Trailer 2;http://www.youtube.com/watch?v=7misVLDCRVY|Trailer 3;http://www.youtube.com/watch?v=r4gYUjaAznE

Bạn Đã Xem Chưa

0 comments

Đăng Nhận Xét

Copyright © NhocLak.Com .