Take Care of Us, Captain-HD


Tên phim: Take Care of Us, Captain (부탁해요, 캡틴)
 Tên khác: Fly Again
Thể loại: Lãng mạn
Số tập: 20
 Site: Click
Phim server youtube , Phim Online
Đài phát sóng: SBS Phát sóng: 4/1/2012 đến 8/3/2012 Giờ công chiếu: Thứ 4, 5 lúc 9:55 tối theo giờ Hàn Đao diễn: Joo Dong Min Biên kịch: Jung Na Myung Take Care of Us, Captain-HD tap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=aP-u_OCO9vw|2; http://www.youtube.com/watch?v=wYKWIvOyHXg|3; http://www.youtube.com/watch?v=kNpfONUql-w|4;htttp://www.youtube.com/watch?v=Zp8GNr7kGE4|5;http://www.youtube.com/watch?v=BUzv9EnCDCU|6;http://www.youtube.com/watch?v=tqZ3OB7aJ6s|7;http://www.youtube.com/watch?v=KvyV9DDvElA |8;http://www.youtube.com/watch?v=KvyV9DDvElA|9;http://www.youtube.com/watch?v=iYSWFu4AXwE|10;http://www.youtube.com/watch?v=jxjgg97ofJI|11;http://www.youtube.com/watch?v=WCxQ9-Zzo_A|12;http://www.youtube.com/watch?v=0Ty1DiLpuW4|13;http://www.youtube.com/watch?v=QMFzRLcjfLM|14a;http://www.youtube.com/watch?v=u0QlQo7eHs0|14b;http://www.youtube.com/watch?v=wQAEJ9LFTeY|14c;http://www.youtube.com/watch?v=r3BdgsrBPF4|14d;http://www.youtube.com/watch?v=78UOdBVeHKE|14e;http://www.youtube.com/watch?v=J03Efhg3JSg|15a;http://www.youtube.com/watch?v=Ar3vh15J4PM|15b;http://www.youtube.com/watch?v=enjQhquPuIs|15c;http://www.youtube.com/watch?v=I1SDnb4B_Tc|15d;http://www.youtube.com/watch?v=ZvG8O0Xqr1A|15e;http://www.youtube.com/watch?v=cvRhJmWXauI|16a;http://www.youtube.com/watch?v=4SS7Ys6GSUM|16b;http://www.youtube.com/watch?v=vbBjYscHlmc|16c;http://www.youtube.com/watch?v=yhoCtSLvMS4|16d;http://www.youtube.com/watch?v=naxeoZI_izk|16e;http://www.youtube.com/watch?v=uBrcw1Sn32o|17a;http://www.youtube.com/watch?v=9OY13HolcHg|17b;http://www.youtube.com/watch?v=USPZqgfZ-Hk|17c;http://www.youtube.com/watch?v=EjGQhmIVlDM|17d;http://www.youtube.com/watch?v=SpZ-3_1hkaY|17e;http://www.youtube.com/watch?v=IemJaF7mGZg[/id]

Bạn Đã Xem Chưa

0 comments

Đăng Nhận Xét

Copyright © NhocLak.Com .