Get Backers online Vietsub trọn bộ


Xem phim Get Backers online Vietsub trọn bộ)
Real name:Get Backers
Đạo diễn:Đang cập nhật,
Diễn viên:Đang cập nhật,
Thời gian:49 tập.
Năm sản xuất:2002.
Danh mục:Action ,Adventure ,
Vietsub:[Darkmoon]
Tag: Get Backers Tập 26-27-28 , Get Backers, get backers tap 28-29-30, Get Backers tập 31-32-33-34 online, Get Backers online, get backers trọn bộ online, Get Backers vietsub
Nói về một nhóm gồm hai tên: Gin là tên có khả năng phóng ra nguồn điện cao thế. Ban là người có đôi mắt quỷ, có khả năng đưa mọi người vào ác mộng ngay từ cái nhìn chết chóc. Họ lập nên nhóm Getbacker chuyên đi lấy lại những món đồ không thể lấy với xác xuất gần 100%. Vậy câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao. hay tiếp tục theo dõi..
[id]1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/CWOsEbfFsUFUv6_LBcz3_rYXjJoJ__7i7d9q3bzixLA?feat=directlink|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5MOtI6EJirOi3P4e1XAZQbYXjJoJ__7i7d9q3bzixLA?feat=directlink|3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ozcw4HpSHEqxn6uJz7hb4bYXjJoJ__7i7d9q3bzixLA?feat=directlink|4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/d_Umj_MGQmX9zj8Kgm9tcrYXjJoJ__7i7d9q3bzixLA?feat=directlink|5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/t7rfzELXPbQAuQoAkcXcCbYXjJoJ__7i7d9q3bzixLA?feat=directlink|6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bru_qKgLQeZvMzUmDiioerYXjJoJ__7i7d9q3bzixLA?feat=directlink|7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/I01gdUo5imgCK-AFhx3UQLYXjJoJ__7i7d9q3bzixLA?feat=directlink|8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6RZK64QRrHw5nsuwfpu1sbYXjJoJ__7i7d9q3bzixLA?feat=directlink|9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6S7nDVSbnExtw1tq2yyO_bYXjJoJ__7i7d9q3bzixLA?feat=directlink|10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8x-rMwdJPdbEkRuu7f80drYXjJoJ__7i7d9q3bzixLA?feat=directlink|11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8bBksfyGAUzcxZIf0gZHLbYXjJoJ__7i7d9q3bzixLA?feat=directlink|12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Yy4LGYA6rgpRUBfY3Ur_0LYXjJoJ__7i7d9q3bzixLA?feat=directlink|13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XWqgwT8TggiEhusmyJjhwbYXjJoJ__7i7d9q3bzixLA?feat=directlink|14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zoFZdx7gcDmgpVob69-YvLYXjJoJ__7i7d9q3bzixLA?feat=directlink|15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/s7aY9ddwD28fZVow6QCaS7YXjJoJ__7i7d9q3bzixLA?feat=directlink|16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dh6_jd_oYh-1_8T6NJSgOrYXjJoJ__7i7d9q3bzixLA?feat=directlink|17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ke5-XY_kYVYFKmh366jlN7YXjJoJ__7i7d9q3bzixLA?feat=directlink|18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/UtkFB26tkqIqcdFwA8m4c7YXjJoJ__7i7d9q3bzixLA?feat=directlink|19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GDmq0wR9Za1wfsonibVLNrYXjJoJ__7i7d9q3bzixLA?feat=directlink|20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BrS70TggzpX2x-eVwSV5RrYXjJoJ__7i7d9q3bzixLA?feat=directlink|21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/MKiIgI2Cin1lJqdg6o_0BGRPSw3h_X5i20nozDgxiq4?feat=directlink|22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/CXoqX40fTPxlLKyXK-kk7HVREGmQ6tUYy2hGfEJ7jtQ?feat=directlink|23;https://picasaweb.google.com/lh/photo/B5zSyhIm-WBnd7XLgM14dwKStszvK9ZRFJIsgCWe5hA?feat=directlink|24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QPmHiIf5aBVP-hgqlMFCcwKStszvK9ZRFJIsgCWe5hA?feat=directlink|25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/x9BShS0fe7SN68GO8vG2PwKStszvK9ZRFJIsgCWe5hA?feat=directlink|26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qpfSdK-V6NGWLd7lgetNQhj1Kl3Z-9356taLwraWb-c?feat=directlink[/id]

Bạn Đã Xem Chưa

0 comments

Đăng Nhận Xét

Copyright © NhocLak.Com .