Fashion King - 2012


Thể loại: Tình cảm
Phim server youtube , Phim Online
Số tập: TBA
 Đạo diễn: Lee Myung Woo
Biên kịch: Lee Sun Mi & Kim Ki Ho
Diễn viên: Yoo Ah In, Shin Se Kyung, Lee Je Hoon, Kwon Yuri,....
Đài phát sóng: SBS
Site: Click
Thời gian phát sóng: Tối thứ 2 và thứ 3 hàng tuần từ ngày 19/03/2012 Nội dung: Fashion King kể câu chuyện về một người đàn ông trẻ làm nên thành công trong ngành công nghiệp thời trang. Young Gul (Yoo Ah In) bắt đầu sự nghiệp của mình là một nhà thiết kế nghèo khổ trong những con đường ở chợ Dongdaemun. Shin Se Kyung sẽ diễn vai nửa kia của anh Ga Young. Fashion King sẽ tập trung vào những kinh nghiệm sau khi trải qua thách thức, thành công, tình yêu, và khát khao của những người trẻ tuổi. [id]11;http://picasaweb.google.com/lh/photo/BQe7076tc4Sv-Mad7o6YO9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;http://picasaweb.google.com/lh/photo/45jPPCKQMScqG1zm19X9hNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;http://picasaweb.google.com/lh/photo/e49-mg9vxsQ1oCmgKo1Ux9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;http://picasaweb.google.com/lh/photo/5R38CpCv_jNST2Gtq6HyG9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;http://picasaweb.google.com/lh/photo/UWbwcffCR2vsC2IFTHdoWdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|13;https://picasaweb.google.com/117973960239456357459/FK13#5737384538712507234;https://picasaweb.google.com/117973960239456357459/FK13#5737384539134911810;https://picasaweb.google.com/117973960239456357459/FK13#5737384541590965010;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2nBaVCXp_O_wK9bYNppNvdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/p9wjrByozgzEWZZNnpw2btMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/peiSJ3FPjOxpUpFgJA4mZdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/V9AZyqL84Rs2RnRonhNrr9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8amfel3qEvUKxehvrIZAw9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_rBjqtQ40n-I1bP4fOLN6NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/CwizOsNO1fW_oZc13WXBwNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/L0X_doh38mw7yN9ednlMudMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nG78V_EI2ttjeRn_boHsG9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nG78V_EI2ttjeRn_boHsG9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/RebkxRv6UhYlZAy2apxKKdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/11NJAZgVCJvwGv-mVXS9INMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dF0cl7JTzHXk1mGIloNiztMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qqJU-ucbLFwCMpmtOTYwrdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0eTWH4YWOhvH5doBRaEYt9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DSfPHDHkh93fPSxawjStNdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZsadujZDuqkRhsF-ZS4RrNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/58fr_h_GWTGhXNhnZ_LH-NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dvEM9vprmhlEBHixcsHTbtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/89hRMW6rW7EH2i3J6DBjftMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/29FopvzvIt_y_Lxu0NGS0dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/PkBRKELcrbDFmDeDzs6PZtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ePD6q46tKbCVyFxcHPJQ7tMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/E2iMEjtcP0qhmmtMmBjSmNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nJK33Lxl2nXhgP3dZggsadMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/x5QQ0qfIrTl_GIbGNaiTdNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QpyhBbfB0VB0Rg6f_OpzO9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AGGScjC6kkL8cpW8UBWhP9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TLIH88tnz7O1sGTaW1QukdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/F0U-z5x7agpXZ60WX_Vj9NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yoD-eychvKQu3J3KKGMYhdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/YxRbbl_tWt_gO73G9APF39MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|1;http://mp3.zing.vn/tv/media/Fashion-King-Tap-01/IWZ9ZEZ6.html|2;http://mp3.zing.vn/tv/media/Fashion-King-Tap-02/IWZ9ZEZ8.html|3;http://mp3.zing.vn/tv/media/Fashion-King-Tap-03/IWZ96I66.html|4;http://mp3.zing.vn/tv/media/Fashion-King-Tap-04/IWZ96I67.html|5;http://mp3.zing.vn/tv/media/Fashion-King-Tap-05/IWZ96WWC.html|6;http://mp3.zing.vn/tv/media/Fashion-King-Tap-06/IWZ96WE6.html|7;http://mp3.zing.vn/tv/media/Fashion-King-Tap-07/IWZ96OCI.html|8;http://mp3.zing.vn/tv/media/Fashion-King-Tap-08/IWZ96UO9.html|9;http://mp3.zing.vn/tv/media/Fashion-King-Tap-09/IWZ96Z7E.html|10;http://mp3.zing.vn/tv/media/Fashion-King-Tap-10/IWZ96Z9C.html|11;http://mp3.zing.vn/tv/media/Fashion-King-Tap-11/IWZ966CD.html|12;http://mp3.zing.vn/tv/media/Fashion-King-Tap-12/IWZ9670U.html|13;http://mp3.zing.vn/tv/media/Fashion-King-Tap-13/IWZ968WW.html|14;http://mp3.zing.vn/tv/media/Fashion-King-Tap-14/IWZ968U9.html|15;http://mp3.zing.vn/tv/media/Fashion-King-Tap-15/IWZ969BW.html|16;http://mp3.zing.vn/tv/media/Fashion-King-Tap-16/IWZ969EO.html|17;http://mp3.zing.vn/tv/media/Fashion-King-Tap-17/IWZ96AA9.html|18;http://mp3.zing.vn/tv/media/Fashion-King-Tap-18/IWZ96BI9.html|19;http://mp3.zing.vn/tv/media/Fashion-King-Tap-19/IWZ96C07.html[/id]

Bạn Đã Xem Chưa

0 comments

Đăng Nhận Xét

Copyright © NhocLak.Com .