Anh Hùng Xạ Điêu - Phim server youtube


Phim server youtube 
- Tên phim: Anh Hùng Xạ Điêu - ToDayTV 2012
- Đạo diễn: Cung Giác Lượng
- Diễn viên: Lý Á Bằng, Châu Tấn, Châu Kiệt, Tưởng Cần Cần, Tào Bồi Xương, Dương Lệ Bình, Ưu Dũng....
- Nhà sản xuất: CCTV
- Thể loại: Võ Thuật, Kiếm Hiệp
- Quốc gia: Trung Quốc
- Thời lượng: 42 Tập
- Năm sản xuất: 2003
- Năm phát hành: 2012
- Phim server youtube
-Site:Click
Giới thiệu: Bộ phim dài tập Tân Anh Hùng Xạ Điêu triển khai mê lực thần kỳ của thế giới võ hiệp, dựng lên câu chuyện truyền kỳ: “Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông”.
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=NKyN6hZX7d0|2;http://www.youtube.com/watch?v=ZSP2aZFRdlg|3;http://www.youtube.com/watch?v=L02Xq4Xin3U|4;http://www.youtube.com/watch?v=w4TO8AP8koM|5;http://www.youtube.com/watch?v=RL1PLFPjW2o|6;http://www.youtube.com/watch?v=h-C24fKqiis|7;http://www.youtube.com/watch?v=DpZwUv3mZXo|8;http://www.youtube.com/watch?v=9YaONWrNRDc|9;http://www.youtube.com/watch?v=D0NbkAjJTXs|10;http://www.youtube.com/watch?v=7jsptJ5kfq4|11;http://www.youtube.com/watch?v=Hp-FssDvXtk|12;http://www.youtube.com/watch?v=HMDRY5Zs2xg|13;http://www.youtube.com/watch?v=YYOWJaSc6cM|14;http://www.youtube.com/watch?v=Ue32uw1uoU0|15;http://www.youtube.com/watch?v=P_4Iv-ooIUY|16;http://www.youtube.com/watch?v=tvZbZ6E62XY|17;http://www.youtube.com/watch?v=KMflz2gsWeg|18;http://www.youtube.com/watch?v=stFkfBzBJNI|19;http://www.youtube.com/watch?v=Uw2PCqyw3iY|20;http://www.youtube.com/watch?v=foI14IMoOiw|21;http://www.youtube.com/watch?v=zNjrwFOW8M0|22;http://www.youtube.com/watch?v=ZU570El8ybc|23;http://www.youtube.com/watch?v=hyk--PnnroQ|24;http://www.youtube.com/watch?v=MMz1xKRU9xc|25;http://www.youtube.com/watch?v=6pw0m65OlZE|26;http://www.youtube.com/watch?v=gPO3Alvx8OU|27;http://www.youtube.com/watch?v=4borOKt7z2s|28;http://www.youtube.com/watch?v=jw3g9vqqVmc|29;http://www.youtube.com/watch?v=E_WKxHB3uOg|30;http://www.youtube.com/watch?v=TcI7gCGOoLI|31;http://www.youtube.com/watch?v=J1DmC_vyiEc|32;http://www.youtube.com/watch?v=ps2SpAa856g|33;http://www.youtube.com/watch?v=2zyHDQVdp-0|34;http://www.youtube.com/watch?v=56g-oXcN0b8|35;http://www.youtube.com/watch?v=-qg5Sfrd5kQ|36;http://www.youtube.com/watch?v=uJ_TBNYn6PI|37;http://www.youtube.com/watch?v=4IxD9YLc_Z4|38;http://www.youtube.com/watch?v=NqXCqodAwpQ|39;http://www.youtube.com/watch?v=XjFII5pAKO8|40;http://www.youtube.com/watch?v=aNsXZWantdQ|41;http://www.youtube.com/watch?v=ikF-cdSZn9k|42-End;http://www.youtube.com/watch?v=0K3Lrm_h1RA|Trailer;http://www.youtube.com/watch?v=XhyEMqB-IGs|[/id]

Bạn Đã Xem Chưa

0 comments

Đăng Nhận Xét

Copyright © NhocLak.Com .