PHIM THÁI HẬU CHEON CHU TRÊN KÊNH VTV1


Tên phim: Thái Hậu Cheon Chu
- Đạo diễn: Shin Chang Suk, Hwang In Hyuk
- Diễn viên: Chae Si Ra, Kim So Eun, Kim Suk Hoon, Choi Jae Sung, Lee Duk Hwa, Lee In, Park Ji Bin...
- Thể loại: Phim Truyền Hình
- Sản xuất: KBS
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Thời lượng: 78 Tập
- Năm phát hành: 2009[id]Trailer;http://www.youtube.com/watch?v=cn3idBL6YZU|1a;http://www.youtube.com/watch?v=IEmt5RBRICM|1b;http://www.youtube.com/watch?v=bEb7CxzAgQY|2a;http://www.youtube.com/watch?v=qyRFrqmVZYc|2b;http://www.youtube.com/watch?v=RmBVYISilqs|3a;http://www.youtube.com/watch?v=HO3ktplNCWY|3b;http://www.youtube.com/watch?v=inIuRxjVRD4|4a;http://www.youtube.com/watch?v=fsQhgu8c30M|4b;http://www.youtube.com/watch?v=ky14Tzopi58|5a;http://www.youtube.com/watch?v=QsptqLd6HTU|5b;http://www.youtube.com/watch?v=EyNDFifpNBg|6a;http://www.youtube.com/watch?v=xwGG0zfx2kY|6b;http://www.youtube.com/watch?v=NY0_R9jGx-Q|7a;http://www.youtube.com/watch?v=uAkVaWrQ-I8|7b;http://www.youtube.com/watch?v=5sh1hzOwDTo|8a;http://www.youtube.com/watch?v=9X8ZwKx00_s|8b;http://www.youtube.com/watch?v=gNSUHWZYqe0|9a;http://www.youtube.com/watch?v=h6xyToqAOGg|9b;http://www.youtube.com/watch?v=HGdKW8mzjCo|10a;http://www.youtube.com/watch?v=v-PNzy9P0Js|10b;http://www.youtube.com/watch?v=PUCb8NzL2IU|11a;http://www.youtube.com/watch?v=GDxr1nx-Z_g|11b;http://www.youtube.com/watch?v=Z1wKd3T7JNc|12a;http://www.youtube.com/watch?v=xObVYN-2dsw|12b;http://www.youtube.com/watch?v=GtJTXBEDL-g|13a;http://www.youtube.com/watch?v=gJeBar90LJ8|13b;http://www.youtube.com/watch?v=6M_FrCRUuAw|14a;http://www.youtube.com/watch?v=A94DtkXwGHc|14b;http://www.youtube.com/watch?v=ZQjEQTA_W5Q|15a;http://www.youtube.com/watch?v=1cno4E_2k5U|15b;http://www.youtube.com/watch?v=fNgANB3FA-E|16a;http://www.youtube.com/watch?v=anvycwh9QtY|16b;http://www.youtube.com/watch?v=-osBV_dsTJc|17a;http://www.youtube.com/watch?v=oYycEHiI408|17b;http://www.youtube.com/watch?v=8aUWYx2Sw7o|18a;http://www.youtube.com/watch?v=MzTz52Mswkg|18b;http://www.youtube.com/watch?v=RBx6H5w4oUs|19a;http://www.youtube.com/watch?v=XitT6QP-ahQ|19b;http://www.youtube.com/watch?v=jLF9iyz7bpI|20a;http://www.youtube.com/watch?v=4vEQ-z1vGOQ|20b;http://www.youtube.com/watch?v=mF4BirnzF_w|21a;http://www.youtube.com/watch?v=utTqv3UhdOo|21b;http://www.youtube.com/watch?v=lx-BZVTDSp0|22a;http://www.youtube.com/watch?v=PgmANAq1IOY|22b;http://www.youtube.com/watch?v=pourkY76lE8|23a;http://www.youtube.com/watch?v=O_zDceQ7RMU|23b;http://www.youtube.com/watch?v=rTIoO_umJns|24a;http://www.youtube.com/watch?v=yPZQrg85DIU|24b;http://www.youtube.com/watch?v=nhnBBkAOf_8|25a;http://www.youtube.com/watch?v=lGybw44rfBk|25b;http://www.youtube.com/watch?v=7DRZHmzPD5I|26a;http://www.youtube.com/watch?v=kNbwjiwZv0Y|26b;http://www.youtube.com/watch?v=rBBqW8lL-c4|27a;http://www.youtube.com/watch?v=vx8xICOmDz8|27b;http://www.youtube.com/watch?v=gfHNh5RhP_w|28a;http://www.youtube.com/watch?v=PzPxusgA3n0|28b;http://www.youtube.com/watch?v=3kvJBnZlP2A|29a;http://www.youtube.com/watch?v=HJiqKez50YA|29b;http://www.youtube.com/watch?v=o-mx2Pq8upY|30a;http://www.youtube.com/watch?v=qEGEgPCegFU|30b;http://www.youtube.com/watch?v=E2FPq7ty7xI|31a;http://www.youtube.com/watch?v=HOjm9apA61k|31b;http://www.youtube.com/watch?v=fj3MK5AVio0|32a;http://www.youtube.com/watch?v=Wnv1s3SnDE8|32b;http://www.youtube.com/watch?v=5C9FDcq1F9g|33a;http://www.youtube.com/watch?v=ZaZIzH_UNYY|33b;http://www.youtube.com/watch?v=kJWyEeYqQjQ|34a;http://www.youtube.com/watch?v=Ks9Iq7XVsb8|34b;http://www.youtube.com/watch?v=WOftjzCUp-E|35a;http://www.youtube.com/watch?v=cHwHmKYEWPM|35b;http://www.youtube.com/watch?v=oBzv3tY4YLA|36a;http://www.youtube.com/watch?v=Y6rCJ19Y-Z8|36b;http://www.youtube.com/watch?v=YcoUBld-SVc|37a;http://www.youtube.com/watch?v=l3cbvWR05XA|37b;http://www.youtube.com/watch?v=OFwuJoC3J-o|38a;http://www.youtube.com/watch?v=DRp4HxY2TI0|38b;http://www.youtube.com/watch?v=fbUfTjM3j4g|39a;http://www.youtube.com/watch?v=oYOH3ohYZOo|39b;http://www.youtube.com/watch?v=EaNWRM6LUrc|1;http://videobb.com/video/pql5ZR3xZmaT|2;http://videobb.com/video/8WP2go1no5fE|3;http://videobb.com/video/Dhhf8wlgMN2r|4;http://videobb.com/video/yitIAnkVGUms|5;http://videobb.com/video/c8gV2YcLG7n0|6;http://videobb.com/video/efFGf1vTAQQT|7;http://videobb.com/video/5NvcnbPyokyK|8;http://videobb.com/video/QTSHyMYzmAUn|9;http://videobb.com/video/hpAyaQYzboSM|10;http://videobb.com/video/OjV83tH0ceXs|11;http://videobb.com/video/UXZ8Ecv2TIXw|12;http://videobb.com/video/aAcwkso3vs5F|13;http://videobb.com/video/ot8wt0ctuUdj|14;http://videobb.com/video/bUl6hRa9MxqG|15;http://videobb.com/video/jtmUd28zw0gG|16;http://videobb.com/video/IL6nfSxS5DRp|17;http://videobb.com/video/WkOMyC13Wh7L|18;http://videobb.com/video/nULj1ZRfNAtf|19;http://videobb.com/video/9i0z8FZTt3u9|20;http://videobb.com/video/5K36IrDnTRX4|21;http://videobb.com/video/C1duO8AHrOJI|22;http://videobb.com/video/nztVxArPSYw0|23;http://videobb.com/video/shM8Y4QiFK2M|24;http://videobb.com/video/bMicCpe6Oi3C|25;http://videobb.com/video/S3bCHDfQEEx6|26;http://videobb.com/video/5zXzOKa84rqh|27;http://videobb.com/video/gRdWIs15QZLy|28;http://videobb.com/video/pRwiXKIGpMRV|29;http://videobb.com/video/iuSVnu2cAc4t|30;http://videobb.com/video/MyXw5uK3qFOs|31;http://videobb.com/video/nxcU2FaIAgFT|32;http://videobb.com/video/qdT8SN3nuY8E|33;http://videobb.com/video/dwBAwQThFlBA|34;http://videobb.com/video/zYASwGMwzJH1|35;http://videobb.com/video/KRm2gUfYavfh|36;http://videobb.com/video/581Psf3dgCo5|37;http://videobb.com/video/k8oJTH9plsGq|38;http://videobb.com/video/SGW9t1tXYAPk|39;http://videobb.com/video/jBGYGexC9ROO|1a;http://www.dailymotion.com/swf/xm4wy3|1b;http://www.dailymotion.com/swf/xm4xqa|2a;http://www.dailymotion.com/swf/xm5iev|2b;http://www.dailymotion.com/swf/xm5iex|3a;http://www.dailymotion.com/swf/xmivj9|3b;http://www.dailymotion.com/swf/xmivjf|4a;http://www.dailymotion.com/swf/xmktpw|4b;http://www.dailymotion.com/swf/xmktq4|[/id]

Bạn Đã Xem Chưa

0 comments

Đăng Nhận Xét

Copyright © NhocLak.Com .