Toriko - Subviet


Câu chuyện kể vể Toriko một thợ săn pro thường xuyên cung cấp các loại thực phẩm quý giá cho nhà hàng và những người giàu có, một anh chàng có đầy sức mạnh để săn bắt các loài động vật hung dữ . Đây là một bộ manga mới phát hành 1 năm rưỡi nhưng đang đứng thứ 4 về mức độ yêu thích của các độc giả Weekly Jump (sau One Piece Naturo Bleach) , mặc dù vậy nhưng Toriko chưa được scan (lậu) rộng rãi. Tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [id]1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kUAd-lmbSESycDg-6o_bzPKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Koq2WffZaIvkNAvPGB6fefKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_omRctbU-USEu0Jf-j9paPKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/R2qACmAfuZVFdaA1RhbbWvKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3DZSvS8FzkvNuEK9D0oXlfKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ActGQ--pBWYaUsAklJ6EX_KOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2ffoo2pbccnENzJEsRwqAfKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/f5cagc_she0IQI5DBY2OBfKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9Gnxx4YfJL7NL5VTlOdfzvKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-etmRvhDVUmBV8LNUtIN9vKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/OjR6g36Y8zze4WxPA2ZIvvKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/W9Bq4Hl2rCGSl3Epqc3tHPKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BGnFGNDCK5-BLS2B27eEUvKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mJjB09zEtSmaXqSa79IApvKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/byCyt6E__6tT0rkMmCUUYfKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/YkQRiaXjyHV0rwloDjuy8PKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/VXBT6fRKr3IvSkSqrZZ0e_KOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/CsT8QoADceNolqBX6WY1GPKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/smPn9fdb9rJbz_EscYEZZPKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XpMFsWpg-GfTDL2iUSeZlfKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Cn9hYoOdNYDQcRhTkrOpKPKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mwuo8ZT3Y-WzjyOOvq6CkPKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|23;https://picasaweb.google.com/lh/photo/h78Y6IiT4PROJ1Tk-75xyvKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_QEn2CykRH0gJbgXRIzmmvKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pWppZ2NaM3xHzBRvCbZmrfKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/IFL4x1OHL4vKO_Q9rXQJ4PKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|27;https://picasaweb.google.com/lh/photo/VxRyCsTbmhWnBcAcltVD6_KOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|28;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-YEYF295azGjoN6Qd5cSIfKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|29;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZPk0fCJPtmbGxdm9na4aKvKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|30;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8_oUoIGrkHhE2g2Bz_enR_KOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|31;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AK1RObqNFcoa2QTWNKms6PKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|32;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0DDgvul3gYb-hcsiCsz4nfKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|33;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8mEns3bMtQ_j4wzhE1cYNPKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|34;https://picasaweb.google.com/lh/photo/z4TZr--1yJ-fE51U5jPQgvKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|35;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BtuDCYnnbGxctC0okvzX0PKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|36;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5BKEXktg3CqJ82qgDxj2AvKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|37;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yyuOJ8CHQmepAenIMJMBM_KOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|38;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZIzDTTahE5c5-dzJltjHNPKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|39;https://picasaweb.google.com/lh/photo/CsVIh-onmXTlrMAGOQnDpfKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|40;https://picasaweb.google.com/lh/photo/K-s50qmDi98ogysaQHkdtvKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|41;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tNNrsgMKHOAdeQ_O-drDlPKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|42;https://picasaweb.google.com/lh/photo/W51DIUEcDxZ3QqM9fVqv5PKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|43;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6FLGO8qKoYsfyzp5imznDPKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|44;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9sNzPrp2iC-1BElwVoV4P_KOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|45;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SDMYRh4mDpsDMN-EZH-zC_KOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|46;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9cYE_RURHO2WiCjixXyh1fKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|47;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_SFZ5pb2i5ekyxMiwz2J7_KOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|48;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tlPZSc01TEK8pCLa5qLRxSbZUSoKM_nIMm--_X-gSZ4?feat=directlink|49;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-OBKvc_Dtwy6J13IquWiaSbZUSoKM_nIMm--_X-gSZ4?feat=directlink|50;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DacKUXOX2HV4WC0Cq17TxybZUSoKM_nIMm--_X-gSZ4?feat=directlink|51;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FVmMGlKdqOWPwTTQhindIibZUSoKM_nIMm--_X-gSZ4?feat=directlink|52;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7ChRXINR_7QeU4yu6jG24ybZUSoKM_nIMm--_X-gSZ4?feat=directlink|53;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Hb_XJKTrGMfOD0O_emBIX8ZFUqGvI1q5VADwLrKkxDM?feat=directlink|54;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uPgUzILBnCtKfPBLJF5VUqc4ACwG2Dj4XBm-2e56Jo0?feat=directlink|55;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cnG5RJUEYsOqzn92IKz_epyTC7x3UD3WGXJzMO9FKsY?feat=directlink|56;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ssXINzi-VixJQMBUuDB5S4oF8GozK9qxGE_dC8EDMu8?feat=directlink|57;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mqTrwblS8IfEnmdaa851dc9h6j_-Z7NoxiaUAiBbbJY?feat=directlink|58;https://picasaweb.google.com/lh/photo/40vwK2Mx1GPzJpjSdj5RaNZDKQREptuJxRhhIhAgMDE?feat=directlink[id/]

Bạn Đã Xem Chưa

0 comments

Đăng Nhận Xét

Copyright © NhocLak.Com .