Muốn Nghe Tiếng Yêu / I Wanna Hear Love 2010


Muốn nghe tiếng yêu - I wanna hear love
Site: Click
Đăng ngày: 1/5/2012
Diễn viên: Navapol Lampoon, Paiboonkiat Kiewkaew, Pairoj Jaising
Đạo diễn: Họ là 2 người ban thân cùng yêu 1 cô gái, nhưng giờ đây cô phải lựa chọn sẽ chọn ai mời các bạn theo dõi bộ phim nhé. Full;http://www.youtube.com/watch?v=unmAe4_A35w|

Bạn Đã Xem Chưa

0 comments

Đăng Nhận Xét

Copyright © NhocLak.Com .