Truy Tìm Tượng Phật 3 - Ong Bak 3 2010Truy Tìm Tượng Phật 3 - Ong Bak 3 2010
Đạo diễn: Chalerm Wongpim
Diễn viên: Tony Jaa, Dan Chupong, Leo Putt, Panna Ritthikrai
Nhà sản xuất: Sahamongkol Film International Co. Ltd
Quốc gia: Thái Lan
Thời lượng: 98 phút
Thể loại: Hành Động - Xã Hội Đen
Năm sản xuất: 2010


Ong Bak 3 picks up where Ong Bak 2 had left off. Tien is captured and almost beaten to death before he is saved and brought back to the Kana Khone villagers. There he is taught meditation and how to deal with his Karma, but very soon his arch rival returns challenging Tien for a final duel.

Nội Dung:
Ong Bak 3 chọn lên nơi Ong Bak 2 đã rời đi. Tiến bị bắt và gần như bị đánh đến chết trước khi ông được lưu và đã mang lại cho dân làng Kana Khone. Hiện ông là giảng dạy thiền định và làm thế nào để đối phó với Karma của mình, nhưng rất sớm trả về kiến trúc đầy thử thách đối thủ của ông Tiên cho một cuộc đấu cuối cùng.


Xem Full;http://videobb.com/video/4ThWUNwVJJdf|Xem Full;http://phimvang.org/xem-phim/truy-tim-tuong-phat-3-ong-bak-3-2010/sv5/10201009.html|Tập 1;http://phimvang.org/xem-phim/truy-tim-tuong-phat-3-ong-bak-3-2010/tap-1-sv5/10201009.html|Tập 2;http://phimvang.org/xem-phim/truy-tim-tuong-phat-3-ong-bak-3-2010/tap-2-sv5/10201009.html|Tập 3;http://phimvang.org/xem-phim/truy-tim-tuong-phat-3-ong-bak-3-2010/tap-3-sv5/10201009.html|Tập 4;http://phimvang.org/xem-phim/truy-tim-tuong-phat-3-ong-bak-3-2010/tap-4-sv5/10201009.html|Tập 5;http://phimvang.org/xem-phim/truy-tim-tuong-phat-3-ong-bak-3-2010/tap-5-sv5/10201009.html|Tập 6;http://phimvang.org/xem-phim/truy-tim-tuong-phat-3-ong-bak-3-2010/tap-6-sv5/10201009.html|Tập 7_end;http://phimvang.org/xem-phim/truy-tim-tuong-phat-3-ong-bak-3-2010/tap-7-End-sv5/10201009.html|

Bạn Đã Xem Chưa

0 comments

Đăng Nhận Xét

Copyright © NhocLak.Com .