Cặp Đôi Mùa Xuân - Heartstrings 2011 [15/15]


Heartstrings 2011

Xem Phim Cặp Đôi Mùa Xuân - Heartstrings 2011 [15/15]
Đạo diễn: Pyo Min Soo

Diễn viên: Jung Yong Hwa , Park Shin Hye, Song Chang Ui, So Yi Hyun, Kang Min Hyuk, Woo Ri

Thể loại: Tâm lý, Thể thao, Âm nhạc

Sản xuất: JS PICTURES

Quốc gia: Hàn Quốc

Thời lượng: 15 tập

Năm phát hành: 2011

"Heartstrings" là một câu chuyện về tình yêu, tình bạn và những giấc mơ của các bạn trẻ. Đó là câu chuyện diễn ra tại một trường đại học nghệ thuật với các phân ngành khiêu vũ, ca hát, diễn xuất, văn học... Một bộ phim học đường êm dịu, kể về chi tiết cuộc sống sinh viên đại học.

[id]Tập 1;http://videobb.com/video/IS5RwnsPoQNW|Tập 2;http://videobb.com/video/QmNg6Qo0RiUb|Tập 3;http://videobb.com/video/EdeJAQ7poNts|Tập 4;http://videobb.com/video/mTtQyyI677Bd|Tập 5;http://videobb.com/video/dL3UlK8uGhka|Tập 6;http://videobb.com/video/agO62BGbmWmd|Tập 7;http://videobb.com/video/IpFosXgCyYDc|Tập 8;http://videobb.com/video/HI9kvWE9rzvJ|Tập 9;http://videobb.com/video/OsTuY3t3NcoR|Tập 10;http://videobb.com/video/hcgR4zTvVFrB|Tập 11;http://videobb.com/video/Dvq71ZhARJLI|Tập 12;http://videobb.com/video/JqJ5ImHUnC53|Tập 13;http://videobb.com/video/ZlGxi1BWoeUg|Tập 14;http://videobb.com/video/HKrgMkrL61wU|Tập 15_end;http://videobb.com/video/YvSWZxQ6ZEPA|Tập 1;http://videozer.com/video/0fbm|Tập 2;http://videozer.com/video/1DFrUTZ|Tập 3;http://videozer.com/video/IxLJz|Tập 4;http://videozer.com/video/4KAK7cuV|Tập 5;http://videozer.com/video/T4M039|Tập 6;http://videozer.com/video/heMWaPy|Tập 7;http://videozer.com/video/Oo3O|Tập 8;http://videozer.com/video/Djdo8ZZ|Tập 9;http://videozer.com/video/EeB3okg|Tập 10;http://videozer.com/video/udrZhVuG|Tập 11;http://videozer.com/video/mIYgX|Tập 12;http://videozer.com/video/s5mH5qRD|Tập 13;http://videozer.com/video/hdBd|Tập 14;http://videozer.com/video/OcsVf|Tập 15End;http://videozer.com/video/qnOOOT7|1a;http://www.dailymotion.com/swf/xjmjd0|1b;http://www.dailymotion.com/swf/xjmjmn|1c;http://www.dailymotion.com/swf/xjmjuc|2a;http://www.dailymotion.com/swf/xjvcc7|2b;http://www.dailymotion.com/swf/xjvcce|2c;http://www.dailymotion.com/swf/xjvccl|3a;http://www.dailymotion.com/swf/xjxxa9|3b;http://www.dailymotion.com/swf/xjxxac|3c;http://www.dailymotion.com/swf/xjxxaf|4a;http://www.dailymotion.com/swf/xjxxc7|4b;http://www.dailymotion.com/swf/xjxxcc|4c;http://www.dailymotion.com/swf/xjxxcg|5a;http://www.dailymotion.com/swf/xjx0vy|5b;http://www.dailymotion.com/swf/xjx0w9|5c;http://www.dailymotion.com/swf/xjx0wg|5d;http://www.dailymotion.com/swf/xjx0wp|5e;http://www.dailymotion.com/swf/xjx0wu|6a;http://www.dailymotion.com/swf/xjxm1a|6b;http://www.dailymotion.com/swf/xjxm1g|6c;http://www.dailymotion.com/swf/xjxm1j|6d;http://www.dailymotion.com/swf/xjxm1k|6e;http://www.dailymotion.com/swf/xjxm1n|9a;http://www.dailymotion.com/swf/xk83yx|7a;http://www.dailymotion.com/swf/xk1ggi|7b;http://www.dailymotion.com/swf/xk1gh6|7d;http://www.dailymotion.com/swf/xk1ghm|7e;http://www.dailymotion.com/swf/xk1ghq|8a;http://www.dailymotion.com/swf/xk73gd|8b;http://www.dailymotion.com/swf/xk73gg|8c;http://www.dailymotion.com/swf/xk73gi|8d;http://www.dailymotion.com/swf/xk73gm|8e;http://www.dailymotion.com/swf/xk73gq|9a;http://www.dailymotion.com/swf/xk83yx|9b;http://www.dailymotion.com/swf/xk83z1|10a;http://www.dailymotion.com/swf/xkd4cf|10b;http://www.dailymotion.com/swf/xkd4ch|11a;http://www.dailymotion.com/swf/xkdfd5|11b;http://www.dailymotion.com/swf/xkdfdd|11c;http://www.dailymotion.com/swf/xkdfdk|11d;http://www.dailymotion.com/swf/xkdfdp|12a;http://www.dailymotion.com/swf/xkin7l|12b;http://www.dailymotion.com/swf/xkin7q|13a;http://www.dailymotion.com/swf/xkin7t|13b;http://www.dailymotion.com/swf/xkin7v|14a;http://www.dailymotion.com/swf/xkmi4f|14b;http://www.dailymotion.com/swf/xkmi4|15a;http://www.dailymotion.com/swf/xkn5ko|15b;http://www.dailymotion.com/swf/xkn5kr|15c;http://www.dailymotion.com/swf/xkn5kv|15d;http://www.dailymotion.com/swf/xkn5kx|[/id]

Bạn Đã Xem Chưa

0 comments

Đăng Nhận Xét

Copyright © NhocLak.Com .